Årets Avler 2004 – Lærkegaarden v. Bodil og Erik Jørgensen

Årets avler 2004 – Lærkegaarden v. Bodil og Erik Jørgensen

Vores statsminister har udtalt at dette års folketingsvalg stadfæstede resultatet fra sidste valg. Sådan vil jeg også betegne dette års valg til titlen som årets avler i TAF. Sidste år lagde vi stor vægt på resultaterne på ridebanerne og vigtigheden af den store opmærksomhed trakehnerne har hos rytterne. Her har årets avler – stutteriet fra Lærkegaarden i Herfølge ved Bodil og Erik Jørgensen klart markeret sig. Med årets hoppe Elta i 2004 er det oplagt, at det netop var i år valget faldt på dette stutteri.

Elta

Stutteriet har en lang historie med Erik Jørgensen ved roret. Mange tænker nok på Herbsturm, når tankerne går tilbage. Det var dog ikke med den smukke sorte hingst, vi stadig har i mange af stamtavlerne i danske trakehener heste, at det hele startede. Heste har haft Eriks interesse tilbage fra de meget unge år. Et ophold under uddannelsen hos en trakehneravler blev starten på en lang karriere i trakehner hestens tjeneste. E-linien var grundlaget helt fra begyndelsen, selvom den første hoppe fra Polen faktisk havde navnet Dolida, er det stadig denne hoppelinie langt de fleste heste fra stutteriet stammer fra.

Der har altid været lagt stor vægt på brugsværdi hos Erik. Herbsturm havde rigtig mange gode rideheste på ridebanerne i 1980érne. Dengang skulle man helst have en hest efter Herbsturm, hvis man var seriøs dressurrytter. Herbsturm kom til stutteriet og prægene årgangene mens han stadig levede. Afkom af E-linien markerede sig den gang på ridebanerne med gode resultater.

page1image2273259536

Efter Herbsturm blev Schwadroneur brugt, hvilket bl.a. gav afkommene Esprit og Echuca, der igen har markeret stutteriet på dressurbanerne på bedste vis.

Senere skete der noget meget væsentligt. Bodil og Erik slog sig sammen. Flyttede til Lærkegaarden, hvor de fik sig et nyt stuehus og en velfungerende stald til de mange heste stutteriet havde vokset sig til. Med Bodils indflydelsen blev der valgt bredere på hingste til stutteriets hopper. Chronos og Partout, igen vægt lagt på præstationsblod. Flere andre hingste fra udlandet med kombination af præstationsblod og egen præstation fandt vej til stutteriets hopper.

Erik er desuden en stor kapacitet, når det handler om stambøger. Vel nok en af Europas mest vidende personer på området. Derfor har Erik en naturlig interesse i de muligheder åbningen mod øst gav trakehneravlen for nyt blod. Erik har ofte pointeret vigtigheden af blodfornyelse i det omfang det er muligt med en lukket stambog. Naturligvis skal kvaliteten være i orden, så det var ikke tilfældigt hvilken russisk hoppe, der kom til stutteriet og hvilke russiske hingste, der blev valgt til hopperne. En hoppe efter Hockey, der har egen præstationerne og blodlinierne i orden. Topki, en hingst der i dag vil betegnes som den moderne type og med en utvivlsom egen præstation blev bl.a. brugt.

Ud over blodtilførslen til stutteriets hopper, har Eriks oplevelser og viden om stambøger, givet mange andre interesserede uvurderlig input ved foredrag og artikler efter besøget på Kirow. Det er vi mange, der gerne vil takke Erik for endnu en gang.

Ud over de mange rideheste stutteriet har frembragt, har Lærkegaarden også været helt fremme ved kåringerne. En meget smuk sort hingst betog mange ved hingstekåringen for et par år siden. Kombination af vestligt og østligt trakehnerblod. I 2004 blev det en moderne velgående hoppe, der stod på fløjen og blev årets hoppe ved eliteskuet. Hoppen Elta havde aflagt en endagsprøve dagen før med et meget flot resultat. Kun 0,02 point fra vinderen.

Nøgleord gennem alle årene har været vedholdenhed, udvalgte blodlinier og præstation på konkurrencebanerne. Erik har utrætteligt arbejdet for forbedring af trakehneravlen i TAF gennem mangeårigt medlem af avlsledelsen og kåringskommissionen. Desuden er Erik en uvurderlig hjælp ved check af stamtavler og udarbejdelse af stambøger i TAF.

Et år hvor Esprit er kendt af alle dressurryttere herhjemme og rigtig mange i udlandet via starter og den flotte placering på ranglisten for WBFSH. Et år hvor årets hoppe er i hus. Et år hvor næste generation er tydeligt på banen med sin interesse for trakehnerhestene, så kan vi ikke andet end ønske familien på Lærkegaarden tillykke endnu en gang med de flotte resultater.

Lena Erichsen

Præstationsavl gennem mere end 25 år

Herfølge er jo blevet landskendt i de sidste par år pga sit berømte fodboldhold, men for en del trakehneravlere har Herfølge været kendt i mange år pga den kendte trakehnermand Erik Jørgensen, der bor her med sin hustru Bodil og deres 2 børn, Peter og Katrine.
Familien bor på Lærkegaarden, der ligger meget smukt op til en af Vallø-skovene. Erik drev først hingstestation fra sin mors ejendom på Søllerupvej, men i 1991 flyttede familien og hestene ind på Lærkegaarden efter at have bygget et dejligt stuehus og ombygget en af længerne til en dejlig lys og luftig hestestald.

E-linien

Erik startede sin avler karriere i den unge alder af 15 år tilbage i 1964, hvor han fik sin første Frederiksborghoppe. I 1966 fik han et par Welsh Mountain ponyer. Erik er uddannet landmand og blev landbrugselev i 1967 hos Igum-Larsen, der var trakehneravler og havde hingstestation med Pilar og Ugor. Det var her Erik fik interessen for trakehnerhesten. I 1968 var Erik i Polen med Igum-

Larsen og købte her sin første trakehnerhoppe, Dolida e. Polarstern, der var født på Liski-stutteriet. Allerede på dette tidspunkt var Erik bevidst om værdien af præstationsblod, idet Dolida havde 2 halvsøskende, der havde deltaget i military ved OL i Rom i 1960.

Dolida, der var født i 1950, nåede at få 2 føl, inden hun døde, men ingen af dem var hoppeføl, så i 1972 tog Erik til Polen igen, hvor han købte en datterdatter af Dolida, Eurydyka, der i dag
er stammor til de fleste af Eriks heste.

Erik overtog Pilar i 1978 ved Igum-Larsens død. I 1980 købte han Herbststurm af Paul Th. Mauritsen. Da Herbststurm døde i 1987 i en alder af 25 år, standsede Erik som hingsteholder, bortset fra en kort periode fra 1992-1993, hvor han havde Pidroneur stående.

Erik havde allerede brugt den smukke sorte hingst, Herbststurm, da den stod hos Mouritzen, til sin sorte Eurydyka, og det første afkom blev Eifel, født 1976, der godt nok blev rød, men ikke desto min- dre gjorde sig godt på dressurbanerne i firserne med Aase Madsen, der red på Sporten hos den legendariske Gunnar Andersen. (Se billedet af Gunnar Andersen på Eifel.)

Eurydyka nåede at få 13-14 afkom, heriblandt 2 helsøskende til Eifel, hopperne Ebena og Elba. Ebena er mor til DM/NM-vinderen Esprit, og Elba er mor til DM- og ranglistevinderen Echuca, begge efter Schwadroneur. Eurydykas døtre Ebena og Epona efter Haakon, der var importeret i mors liv, dannede grundlag for den videre avl. Elba blev solgt til Rie Lundemark. (Se artiklen). E-linien er i dag repræsenteret ved 6 avlshopper i stutteriet. (Se diagrammet over hoppefamilien.) Linien har vist sig at være meget præstationsstærk på dressursiden, idet ca. 12-13 af dem er blevet B-heste i dressur, en enkelt også A-hest. Alt i alt har Erik vel avlet omkring 100 føl, så procentvis må det siges at være et flot resultat.

Bodil

I en af de sidste bedækningssæsoner med Herbststurm fik Erik en DV-hoppe efter trakehneren Tango til bedækning. Hoppen var ejet af Bodil Pedersen. Bodil var uddannet tandtekniker og havde et dentallaboratorium sammen med DV-avleren, Benedikte Rasmussen, der selv havde brugt Herbststurm til sine hopper, og hos hvem hoppen stod opstaldet. Bodil var ellers rytter, men pga af travlhed i klinikken ville hun sætte hoppen i fol. Det blev til et permanent ophold for hoppen på Søllerupvej, idet Erik jo forførte den kønne hoppeejer (eller var det omvendt?), så både Bodil og hoppen flyttede ind i 1986. I 1988 blev Peter født, og 3 år senere kom Katrine til.

Tango-hoppen, Chatell II er i dag repræsenteret ved 2 avlshopper i stutteriet. Bodil har ihærdigt for- søgt at fortrænge det DV-blod, der var i hoppen, ved kun at bruge trakehner- og araberhingste til sine hopper. Det er lykkedes så godt, at når man ser hoppeflokken på en af de store folde, skal man kigge godt efter for at regne ud, hvem der er hvem. Alle hopperne har det samme ”trakehnerlook”. På dressurbanerne er linien repræsenteret ved en meget velgående 5-års Adenauer-datter, der er godt på vej i LA-klasserne.

”Russeren”

Næst efter Bodil og datteren Katrine er det hunkønsvæsen, der betyder mest for Erik, hoppen Hol- mogorka, i daglig tale kaldet ”russeren”.

Da muren i Berlin faldt i begyndelsen af halvfemserne, åbnede det mulighed for blodfornyelse til den vestlige trakehneravl. Erik var ikke sen til at gribe denne chance. Han købte i 1995 en 2-års hoppe efter Hockey af Palle Thisted. Palle Thisted havde importeret et større antal trakehnerhopper fra Kirow-stutteriet i Rusland. Hoppen blev købt næsten ubeset på papirerne – Erik havde kun lige set hende stå i en mudderfold. Det viste sig at være et rigtig godt køb. Holmogorka var helt flyvende til kåringen og gik fløj i 4-års holdet. Derudover er hun er i besiddelse af et utroligt dejligt temperament, så det ikke uden grund, at hun er blevet Eriks øjesten. Hun er også nem at ifole. Hun venter sit 5. føl i træk og på nær en enkelt gang er hun blevet i fol i første forsøg. Hendes første afkom, datteren Habilitasja, der er efter den russiske trakehner Prostor, er derfor også taget ind i avlen.

Avlsstrategi

Bodil og Erik er fælles om lægge stutteriets avlsstrategi. Det flotte resultat med de mange B-heste er en konsekvens af en bevidst avlsstrategi om kun at anvende præstationsblod, og dermed også blod, der giver ridelige heste. Ifølge Bodil og Erik vil avlen dø ud, hvis man ikke tænker i præstationsbaner, da dette jo er grundlaget for ridehesten. Derudover har Bodil og Erik haft en strategi, der gik ud på at bevare den optimale trakehnermodel og ridemodel ved at kombinere de kaliberstærke polske hopper med ædle tyske hingste, som fx Herbststurm og Schwadroneur. Bodil og Erik har troet på Schwadro- neur fra første færd og har brugt ham i meget stor udstrækning til deres hopper. Næste skridt har så været at krydse russisk blod (Topki og Hockey) ind for at sikre blodfornyelsen. Et eksempel på denne linie og en meget international afstamning er hoppen Erina, der har russisk far med araberblod i morfarleddet, dansk mor, tysk morfar og polsk mormor.

Stutteriet tæller i dag 10 avlshopper, hvoraf de 6 er ud af E-linien, de 2 er ”russere” og de 2 er DV- heste. Bodil og Erik venter 9 føl i 2001, heraf er de 4 føl efter Kaiser Wilhelm, der lige har bestået materialprøve med et flot resultat i dressur. Kaiseren er bl.a. valgt på grund af sit Mahagoni-blod, som Bodil og Erik værdsætter, og som også er repræsenteret i stutteriet ved en hoppe efter Chronos. De øvrige føl er efter Bundeschampionatsvinderen Latimer, fløjhingsten Freudenfest, elitehingsten Hohenstein og så selvfølgelig årets hingst Schwadroneur.

Eriks bibliotek

Når der skal vælges hingst, bliver Eriks ”bibliotek” konsulteret. Erik råder over et enormt hestebiblio- tek og en meget stor viden om afstamninger og præstationer mange år tilbage i tiden. Hvis man er i tvivl om en afstamning, kan man bare ringe til Erik. Hvis han ikke lige kan det i hovedet, skal han nok finde det. Da Erik jo har siddet i TAF’s avlsledelse i over 10 år, kan man også altid ringe til ham for at få gode råd om valg af hingst til sin hoppe.

Derudover har han en meget stor fotosamling, som det også er spændende at gå på opdagelse i.

Det nye medie – Internettet – bliver også flittigt brugt. Assistancen til det tekniske leverer sønnen Peter på 11 år. Her kan Erik følge med i, om det nu var en trakehner (måske endda en russisk tra- kehner), der vandt OL.

Neumünster og Kirow

Inspiration hentes også ved hingstekåringen i Neumünster. Det er den årlige ”ferie” for familien. En af de største oplevelser i Eriks liv var, da han fik mulighed for at besøge trakehnerstutteriet Kirow i Rusland. Erik har skrevet en artikel om turen, der har været bragt i Ridehesten.

Esprit – Echuca – Europa

Hvis vi til sidst skal se på dressurbanerne i dag, så er Bodil og Eriks E-linie godt præsenteret her – især i det jyske.

Mest kendt er vel Esprit, der med Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn har vundet DM- og NM guld adskillige gange for juniorer og Young Riders. Esprit er efter Schwadroneur og Ebena e. Herbststurm. Esprit blev solgt som føl til Bent Poulsen på Bornholm, der fik den udtaget til hingstekåring både i TAF og DV. Nu var Esprit jo ikke verdens største hest, så hingst blev det ikke til, men til det der var meget bedre. Esprit var lige ved at blive solgt ud af landet til USA som 4-års, men ved Jytte Lemkows mellemkomst havnede han hos Nicole, hvilket jo har vist sig at være en helt super kombination.

Den anden kendte repræsentant er ranglistevinderen Echuca. Echuca er efter Schwadroneur og Elba e. Herbststurm. Elba og Esprits mor Ebena er helsøstre. Echuca er avlet hos Rie Lundemark, der købte Elba som 4-års som ridehest. (Se artiklen om Rie Lundemark)

Den sidste repræsentant er Europa. Europa er efter Pidroneur og Epona e. Haakon – en halvsøster til Ebena. Europa var årets føl i TAF i 1992. Da Maja Lundemark-Andersen solgte Echuca til Nicole var det jo naturligt at tage til Herfølge og se, hvad Erik havde. Egentligt skulle Europa ikke have været solgt, men når køberen står der, er det jo svært at sige nej, så Europa havnede i det jyske. I dag er Europa godt på vej til at være B-hest i dressur.

Andre repræsentanter af familien går dressur i Spanien, Østrig og Sverige.

Årgang 2001

Nu bliver det jo spændende at se, om den nye årgang frembringer nye dressurstjerner. En ting er sikkert, trakehnervenner og bekendte er altid velkomne til at se ”stjernerne” på Lærkegaarden. En meget stor gæstfrihed og en utrolig hjælpsomhed har altid kendetegnet familien på Lærkegaarden. Et besøg plejer at være så hyggeligt, at det er svært at komme op af stolen igen, når først bøger, fotos og videos bliver fundet frem.

Anni Parmo Smith 10-11-00