Regler i forbindelse med hoppekåring

VEJLEDNING VEDR. HOPPEKÅRING

Udstillingsberettigede udover trakehnerhopper 3 år og ældre er hopper af racerne xx, ox, x jfr. kåringsreglerne.

I forløbet for hoppekåring indgår følgende dele:

  • Hoppen vises på fast bund (dommerne ønsker her at se korrektheden).
  • Når alle hopper har været på fast bund, er næste del af programmet, hopperne ved hånd på trekantbane, samt løse.
  • Hoppen stilles op for dommerne, vises herefter ved hånd på midterlinien i skridt.
  • Hoppen vises ved hånd i trav på trekantbane.
  • Hoppen slippes, og dommerne ønsker her at se både trav og galop.
  • Hoppen indfanges og stilles atter op for dommerne.

Her gælder for hele forløbet, at dommerne fortæller udstilleren, hvad man ønsker at se. Hvis der er spørgsmål, er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen eller sekretariatet.

Trakehner-Avlsforbundet, som er en EU-anerkendt avlsorganisation, optræder i alle spørgsmål vedrørende stambogsføring som juridisk

person, jf. Landbrugsministeriets godkendelse af 22. december 1994.

Stambogskontoret under Landsudvalget for Hesteavl forestår, efter

aftale med Trakehner-Avlsforbundet, den løbende registrering og stambogsføring.

Alle indberettede oplysninger tilhører Trakehner- Avlsforbundet i

Danmark.Regler for optagelse i stambog, registrering, kåring, følbedømmelse, materialprøver og andre bestemmelser.

1. Regler for optagelse i Trakehner-Avlsforbundets stambog

       1)     Trakehner-Avlsforbundets stambog er en lukket stambog. Dette

                indebærer, at dyr, hvis forældre i forvejen er optaget i stambogen,

                kan registreres og kåres.

                For at sikre blodfornyelse kan:

               a)    Dyr af racerne xx, ox, sh og AA afstamning optages i stambogen

                      i et specielt register, når de tænkes anvendt til forædling

               b)    Dyr registreret i andre avlsforbund, og hvis blodlinier på moder

                      og fader side kan føres direkte tilbage til anerkendte stambøger

                      inden for Trakehneravlen, kan optages i stambogen.

               c)    Dyr optaget i stambogen hos et Trakehner avlsforbund tilsluttet

                      det internationale samarbejde kan optages i stambogen

2. Registrering.

       1)     Alle heste med godkendt Trakehnerafstamning kan registreres i

               Trakehner-Avlsforbundets stambog.

       2)     For at hopper og hingste kan kåres er medlemskab obligatorisk.

               Medlemskab er ikke obligatorisk i

               forbindelse med registrering af føl.

       3)     Medlemmet er forpligtet til at overholde regler for stambogsføring.

       4)     Medlemmet er forpligtet til at overholde TAF’s regler for navngivning

               af Trakehnerheste. Navnet skal have samme begyndelsesbogstav

               som moderen, ud fra hoppefamiliens gamle fornavne. Der må

               ikke anvendes samme navn til flere føl af samme årgang fra samme

               medlem. Evt. stednavn kan efterstilles fornavnet såfremt det samlede

               navn er på maksimalt 2 x 18 karakterer. Såfremt hestens navn ikke

               følger navnereglerne er TAF bemyndiget til at foretage navneændring

               for medlemmets regning.

3. Bedømmelsesregler generelt.

       1)     Der oprettes centrale kåringspladser til forbesigtigelse af hingste,

               ordinær kåring af hingste og

               hopper samt til bedømmelse af føl. Ligeledes oprettes centrale

               kåringspladser til efterbedømmelse.

       2)     Hjemmebedømmelser kan undtagelsesvis foretages mod betaling af

               forhøjet gebyr, samt kørselsudgifter, som skal dække omkostningerne

               ved disse bedømmelser.

       3)     Tilmelding til bedømmelser skal ske på TAF`s formularer skriftligt

               eller elektronisk via hjemmesiden. Betaling skal ske samtidigt med

               tilmelding og betalingen er forudsætning for tilmeldingens gyldighed.

side 8

Hoppekåringsregler.

       1)     Hopperne fremstilles normalt til kåring som 3-årige. 4-års og ældre

               hopper fremstilles i hold for sig.

               Kun de 3-årige hopper indgår i bedømmelsen til Årets hoppe.

               Efterbedømte hopper indgår uanset alder ikke i bedømmelsen til

               Årets hoppe.

       2)     De måles på stang og pibe.

       3)     Hopperne vises i skridt og trav for hånd på fast bund. Herefter i skridt

               og trav for hånd på trekantsbane, samt løse på blød bund.

       4)     Hopperne bedømmes efter Trakehnersystemet med 7 karakterer (fra

               1995) fra 1 til 10.

               Karakterer gives således:

                             Type Krop Fundament Skridt Trav Galop Helhedsindtryk

               Eks:          9     7               6           ( 6        7        9 )            8

               Bedømmelsesskala:

              10    Særdeles god

               9     Meget god

               8     God

               7     Temmelig god

               6     Tilfredsstillende

               5     Knap tilfredsstillende

               4     Mangelfuld

               3     Temmelig dårligt

               2     Dårligt

               1     Meget dårligt

               Karaktererne suppleres med en beskrivelse af hoppen.

               Trakehnersystemet fra 1994 og tidligere:

                       Type Bygning Bevægelse Helhedsindtryk

               Eks:   9          8           6 / 8                 8

side 9

       5)     Hovedstambog (HT) – Mindstemål er 158 cm på stang for 3-årige og

               160 cm for 4-årige og ældre.

               Kun én karakter må være mindre end 6. Opfylder hoppen disse krav,

               er den kåret til HT.

       6)     Stambog (TS) – Her optages hopper, der ikke opfylder kravene til HT

             . Hopper med 2 karakterer under 5 afvises.

       7)     Fuldblodsregister – Hopper af xx, ox, sh og AA afstamning af

               tilfredsstillende kvalitet, med en helhedskarakter på minimum 6,

               optages i et specielt fuldblodsregister.

       8)     Genfremstillingsret – Såfremt en hoppe ikke havde de mest optimale

               kåringsforhold, eller var syg eller skadet ved fremstillingen, er

               genfremstilling mulig. Betingelserne for ændring i kåringsbeskrivelsen

               er dog, at den samlede karaktersum forøges med mindst 2 point.

       9)     Hopper, der ønskes genfremstillet til kåring, skal tilmeldes på normal

               vis mod betaling af

               sædvanligt gebyr.

      10)    Præmiehoppe: Præmiehoppestatus kan opnås på følgende kriterier:

              A)   Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 54 point

                    i tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,0 (700) ved TAF´s

                   stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

             B)   Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53,5 point

                    i tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,25 (725) ved TAF’s

                   stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

             C)   Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå 53 point i

                    tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,5 (750) ved TAF´s

                   stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

             D)  Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point i

                   tværsum samt efterfølgende at opnå mindst et af nedenstående

                   rideresultater (lands- eller distriktsstævner):

                   a)  7,0 ved kvalifikation til finale i TAF championat

                   b)  kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat

                   c)  mindst 60 procent 3 gange i LA1-dressur eller højere klasser

                   d)  mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser

                   e)  mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser

            E)   Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point

                   i tværsum samt  efterfølgende at opnå mindst 7,0 point ved TAF’s

                   stationsafprøvning eller ndagsafprøvning, samt derefter at opnå

                   mindst 60% 2 gange i LA1-dressur

                   eller mindst 60% 1 gang i højere klasser (lands- eller distriktsstævner).

      11)    Tildeling af ”R”-status:

                Hopper tildeles ”R” efter følgende kriterier:

                Optaget i Trakehner-Avlsforbundets Stambog eller Hovedstambog

                samt mindst et af nedenstående rideresultater:

                        A)     Bestået stations- eller eendagsafprøvning.

                        B)     Kvalifikation til finale i TAF championat

                        C)     Kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat

                        D)     Ved DRF distrikts- eller landsstævner at have opnået:

                                 a)     Mindst 60 procent 3 gange i LA 1-dressur eller

                                         højere klasser.

                                 b)     Mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser

                                 c)     Mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser.

side 10

     12)    Elitehoppe- Elitehoppestambogen er forbeholdt hopper anerkendt af

              TAF, med et godt eksteriør, meget gode egenpræstationer og bevist

              avlsmæssig formåen.

                A)     Eksteriør: Grundlag for optagelse i Elitestambogen er et godt

                         eksteriør.

                         Hoppen skal være kåret til Hovedstambogen.

                B)     Avlspræstation:

                        Frugtbarhed: Bedækningsår: Antal føl:

                                                            2                  2 (min.)

                                                            3                  2

                                                            4                  3

                        mindst 1 hoppe er kåret med helhedskarakter på minimum 7

                        eller

                        mindst 1 hingst har opnået avlsgodkendelse

               C)     Egenpræstation: hoppen skal have opnået mindst 3 placeringer

                        i M-dressur eller Mspringning

                        eller L-military ved distrikts- og landsstævner.

                        eller

                        mindst 3 stk. afkom registreret i TAF har opnået nedenstående

                        rideresultater:

                                 bestået en af TAF anerkendt materialprøve eller

                                 endagsafprøvning med en helhedskarakter på

                                 minimum 7,0 (700) eller en delkarakter i spring eller

                                 dressur på minimum 7,5 (750)

                         eller opnået

                                 Kvalifikation til finale i TAF championat, eller

                                 Kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat,

                                 eller ved distrikts- eller landsstævner af opnå:

                                          Mindst 60 procent 3 gange i LA 4-dressur eller

                                          højere klasser, eller

                                          Mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser,

                                          eller

                                          Mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser.

                         Under særlige forhold kan avlsledelsen dispensere.

                D)     Optagelsen i elitestambogen sker efter ejers skriftlige

                         anmodning, eller efter indstilling fra avlsledelsen.

side 11

6. Afprøvning af ungheste (3 årige og ældre hopper og vallakker)

       1)     Materialprøven for hopper har en varighed af ca. 30 dage på station,

               og resultatet vil blive påført hoppens staldblad.

       2)     Indmønstring: Træningsleder og forbundsrepræsentant gennemgår

               sammen med ejeren hoppen med

               henblik på en registrering af eventuelle skader og andre bemærkninger.

       3)     Forberedelse:  hestene skal møde let tilredet.

       4)     Hestene skal møde med grime, trense og sadelunderlag forsynet med

               forbundslogo.

       5)     Betaling af prøven sker gennem forbundet og skal være sket senest

               på indsyningsdagen.

       6)     Bedømmelsen: Træningsleder giver karakter for karakteregenskaber

               (interiør), løsspringning, gangarter, ridelighed m.v. På prøvedagen vil

               der være et dommerpanel på 2 personer, der giver karakterer for

               løsspringning og gangarter, samt en fremmedrytter, der giver karakter

               for ridelighed.

               Resultatet gøres op i en Totalkarakter og en samlet placering, og der

               vil blive udstedt et materialprøvecertifikat.

       7)     Vægtning af karaktererne ved materialprøven.

               Stationsafprøvning:

                                   Træningsleder Fremmedrytter Dommere    I alt

               Interiør                   15%                                                            15%

               Gangarter             15%                                           15%         30%

               Ridelighed           15%                  15%                    5%         35%

               Løsspringning     10%                                            10%         20%

               I alt                         55%                   15%                 30           100%

       8)     Endagsprøve: hestene løsspringes og vises derefter under sadel,

               først af egen rytter og derefter af en fremmedrytter.

       9)     Bedømmelsen: der vil være et dommerpanel på 2 personer, der giver

               karakterer for løsspringning, gangarter og kapacitet, samt en

               fremmedrytter, der giver karakterer for ridelighed og kapacitet.

               Resultatet gøres op i en totalkarakter og en samlet placering og der

               bliver udstedt et endagsprøvecertifikat.

     10)     Vægtning af karaktererne ved endagsprøven:

               Endagsprøve:

                                               Fremmedrytter Dommere     I alt

               Gangarter                                                 39%       39%

               Ridelighed                   25%                    15%       40%

              Løsspringning                                         21%       21%

               I alt                               25%                      75%     100%

               Prøven betragtes som bestået, hvis hoppen opnår slutkarakteren 6

               eller derover.