Avlsledelsen

Avlsledelsen er en faglig kommision udnævnt af bestyrelsen. Avlsledelsen er nedsat for at bistå bestyrelsen med at styre avlens udviklng i forbundet, i form af avlsfagligt arbejde, såsom udarbejdelse/opdatering af kåringsregler, udformning af vilkår for afprøvning af avlsdyr, udvælgelse af dommere til kåringer mv.

Avlsledelsens medlemmer er udvalgt på grund af deres store ekspertise indenfor hesteavl i almindelighed, deres kendskab til Trakehner racen i særdelshed, og deres særlige faglige viden om f.eks. veterinære eller ridemæssige spørgsmål.

Avlsledelsen er ansvarlig for at informere medlemmerne om avlsarbejdet i forbundet, om udviklingen i avlen, for uddannelse af dommere, og for udarbejdelsen af hingstelisten hvert år.

Avlsledelsen står desuden til rådighed for medlemmerne ved rådgivning i avlsfaglige spørgsmål. Søger du således rådgivning om, hvilke hingste du kan bruge til din hoppe, eller f.eks. om en hoppe du kan købe er interessant avlsmæssigt eller lignende, er du velkommen til at kontakte et medlem af avlsledelsen.

Spørgsmål angående hingsteafprøvninger skal rettes til Alan Nissen.

Avlsledelse i Trakehner Avlsforbundet i Danmark består af følgende:

Alan Nissenalan.nissen@gmail.comtlf. 51 62 57 60
Barbara Güngerichbarbara@guengerich.dktlf. 40 14 82 83
Niels Therkelsenbyagergaard@hotmail.comtlf. 40 52 06 24
Steffen Madsensteffenmadsen@privat.dktlf. 61 54 01 50
Som bestyrelsens repræsentant
Helle Jørgensen
helle@trakehner.dktlf. 22 68 37 70