Indmeldelse

Medlemskab:

Aktivt medlem kan alle blive, som er ejere af en hest af godkendt Trakehnerafstamning.

Familiemedlemskab kan tildeles ægtefæller eller samlevere, hvor én af parterne opfylder betingelserne i ovenstående.

Passivt medlem kan enhver person blive, som ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab,
men som er interesseret i Trakehnerheste og i at støtte foreningens formål og aktiviteter.

Kontingentpriserne er pr. 1/1 2023:

Aktivt medlemsskab:     1000kr pr år

Familie medlemsskab:  1200kr pr år

Passivt medlemsskab:    550kr pr år

Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet