Regler for løsspringning

 

Løsspringning:

1. spring Cavaletti ca. 40 cm. høj, distance til 2. spring ca. 7 m målt fra midt til midt (centrum af den lodrette støtte til centrum af den lodrette støtte).
2. spring, lodret spring ca. 60 cm. højt, distance til 3. spring 7,20 m.
3. spring lodret, ca. 70 cm. højt. Springene kan senere blive lavet højere og bredere (oxer) max. højde 130 cm., alt efter hestens anlæg og efter anvisning fra ledelsen af prøven.
Hingsten/Hoppen møder med aftagelig tøjle.
Hingsten/Hoppen trækkes hen til 1. spring og fanges ind efter sidste spring, hvorefter hingsten/hoppen igen trækkes hen til 1. spring.

 

Vaccinationsregler  jvf. DRF’s regler: 

6. Afprøvning af ungheste (3 årige og ældre hopper og vallakker)

       1)     Materialprøven for hopper har en varighed af ca. 30 dage på station,

               og resultatet vil blive påført hoppens staldblad.

       2)     Indmønstring: Træningsleder og forbundsrepræsentant gennemgår

               sammen med ejeren hoppen med

               henblik på en registrering af eventuelle skader og andre bemærkninger.

       3)     Forberedelse:  hestene skal møde let tilredet.

       4)     Hestene skal møde med grime, trense og sadelunderlag forsynet med

               forbundslogo.

       5)     Betaling af prøven sker gennem forbundet og skal være sket senest

               på indsyningsdagen.

       6)     Bedømmelsen: Træningsleder giver karakter for karakteregenskaber

               (interiør), løsspringning, gangarter, ridelighed m.v. På prøvedagen vil

               der være et dommerpanel på 2 personer, der giver karakterer for

               løsspringning og gangarter, samt en fremmedrytter, der giver karakter

               for ridelighed.

               Resultatet gøres op i en Totalkarakter og en samlet placering, og der

               vil blive udstedt et materialprøvecertifikat.

       7)     Vægtning af karaktererne ved materialprøven.

               Stationsafprøvning:

                                   Træningsleder Fremmedrytter Dommere    I alt

               Interiør                   15%                                                            15%

               Gangarter             15%                                           15%         30%

               Ridelighed           15%                  15%                    5%         35%

               Løsspringning     10%                                            10%         20%

               I alt                         55%                   15%                 30           100%

       8)     Endagsprøve: hestene løsspringes og vises derefter under sadel,

               først af egen rytter og derefter af en fremmedrytter.

       9)     Bedømmelsen: der vil være et dommerpanel på 2 personer, der giver

               karakterer for løsspringning, gangarter og kapacitet, samt en

               fremmedrytter, der giver karakterer for ridelighed og kapacitet.

               Resultatet gøres op i en totalkarakter og en samlet placering og der

               bliver udstedt et endagsprøvecertifikat.

     10)     Vægtning af karaktererne ved endagsprøven:

               Endagsprøve:

                                               Fremmedrytter Dommere     I alt

               Gangarter                                                 39%       39%

               Ridelighed                   25%                    15%       40%

              Løsspringning                                         21%       21%

               I alt                               25%                      75%     100%

 

               Prøven betragtes som bestået, hvis hoppen opnår slutkarakteren 6

               eller derover.