Navneregel

 

Hoppefamilier, et historisk og vigtigt arbejdsredskab for avleren 

NAVNEREGEL FOR TRAKEHNERE   
I TAF skal alle føl have et navn, der begynder med samme stavelse eller forbogstav som moderen. Hedder moderen således f.eks. Anna kan føllet f.eks. hedde Annie eller Arabel, men ikke Hanna.
Det er ikke tilladt at give føllet et fornavn som f.eks. Højgårds Annabel, hvis moderen hedder Anna.
Til gengæld må man gerne give føllet et efternavn, som f.eks. Annabel af Højgård.

Formålet med denne regel er, at man har lettere ved at holde styr på hoppestammerne og føre alle dyr tilbage til deres stammoder.  

VEJLEDNING VEDR. FØLBEDØMMELSE   

Trakehner-avlsforbundet har vedtægtsbestemt obligatorisk følbedømmelse.
Derfor skal alle trakehner føl møde til bedømmelse for, at de efterfølgende kan registreres som renstammet trakehner. Reglen er endvidere af identifikationsmæssige grunde, at føllet skal stille til bedømmelse sammen med moderen. 

Følbedømmelsen forløber i princippet som følger:

  1. Hoppe og føl stilles op foran dommerne (føllet tættest på dommerpanelet)
  2. Hoppe og føl føres i skridt på midterlinien, idet dommerne her ønsker at se føllets korrekthed.
  3. Hoppe og føl traves på trekantbane. Føllet vises her løst.
  4. Hoppen slippes og dommerne ønsker her at se føllet i både trav og galop.
  5. Hoppe og føl indfanges og stilles op foran dommerne igen.
  6. Herefter forlades ringen.

Føllet får ved bedømmelsen karakterer for type – krop – fundament / skridt – trav – galop / helhedsindtryk. Desuden formuleres en tilhørende beskrivelse af føllet.

Gældende for hele forløbet er, at dommerne fortæller udstilleren hvad man ønsker at se. Hvis der er spørgsmål, er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen eller sekretariatet.