Regler for følbedømmelse

 

 
 
Registrering og bedømmelse af føl:

Føllene skal være chipmærket FØR følskuet. Man skal så medbringe arket med farve aftegn til følskuepladsen hvor vores dommere vil forestå, optegningen af farve og aftegn.

Yderligere info følger på hjemmesiden.

 

VEJLEDNING VEDR. FØLBEDØMMELSE

Trakehner-avlsforbundet har vedtægtsbestemt obligatorisk følbedømmelse.

Derfor skal alle trakehner føl møde til bedømmelse for at de efterfølgende kan få TAF-logo i deres pas samt TR i deres id-nummer.

Reglen er endvidere af identifikationsmæssige grunde, at føllet skal stille til bedømmelse sammen med moderen. Som ny udstiller er det rart på forhånd at vide lidt om, hvad der forventes af én i den anledning.

Nedenfor skitseres kort forløbet ved bedømmelse af et føl i Trakehner-Avlsforbundet.

Egentlig er der to parallelle forløb omkring indberetningen af føl.

1. Til Hesteregistreringen i Skejby indsendes “indberetningsskema” med angivelse af føl og hoppens data, samt farve og signalement.

2. Til Trakehner-Avlsforbundet indsender man anmeldelse til følbedømmelse, hvori angives data for føllet, samt angivelse af, hvilken følplads man ønsker at fremstille føllet på, dette kan gøres på en planket man udskriver fra hjemmesiden, eller med en direkte online tilmelding.

Følbedømmelsen forløber i princippet som følger:

* Hoppe og føl stilles op foran dommerne (føllet tættest på dommerpanelet)

* Hoppe og føl føres i skridt på midterlinien, idet dommerne her ønsker at se føllets korrekthed.

* Hoppe og føl traves på trekantbane. Føllet vises her løst.

* Hoppen slippes og dommerne ønsker her at se føllet i både trav og galop.

* Hoppe og føl indfanges og stilles op foran dommerne igen.

* Herefter forlades ringen.

Føllet får ved bedømmelsen karakterer for type – krop – fundament / skridt – trav – galop / helhedsindtryk.

Karakterernes betydning

10. Særdeles god

9. Meget god

8. God

7. Temmelig god

6. Tilfredsstillende

5. Knap tilfredsstillende

4. Mangelfuld

3. Temmelig dårligt

2. Dårligt

1. Meget dårligt

Desuden formuleres en tilhørende beskrivelse af føllet.

Gældende for hele forløbet er, at dommerne fortæller udstilleren hvad man ønsker at se.

Hvis der er spørgsmål, er man altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen eller sekretariatet.

Det ønskes af hoppe og føl møder vel i en god udstillingsform og flettede.

 

3. Bedømmelsesregler generelt.

       1)     Der oprettes centrale kåringspladser til forbesigtigelse af hingste,

               ordinær kåring af hingste og hopper samt til bedømmelse af føl.

               Ligeledes oprettes centrale kåringspladser til efterbedømmelse.

       2)     Hjemmebedømmelser kan undtagelsesvis foretages mod betaling af

               forhøjet gebyr, samt kørselsudgifter, som skal dække omkostningerne

               ved disse bedømmelser.

       3)     Tilmelding til bedømmelser skal ske på TAF`s formularer skriftligt

               eller elektronisk via hjemmesiden. Betaling skal ske samtidigt med

               tilmelding og betalingen er forudsætning for tilmeldingens gyldighed.

 

side 8

4. Følbedømmelsesregler.

       1)     Den obligatoriske følbedømmelse har til formål at vejlede avleren

               samt give avlsledelsen mulighed for at bedømme en hoppe eller

               hingst’s værdi for avlen.

       2)     Føllene bedømmes med 7 karakterer efter samme kriterier som

               hopperne, dvs.: Type, Krop, Fundament, Skridt, Trav, Galop,

               Helhedsindtryk. Karaktererne suppleres med en beskrivelse af føllet.