Regler for at blive præmiehoppe:

       5)     Hovedstambog (HT) – Mindstemål er 158 cm på stang for 3-årige og

               160 cm for 4-årige og ældre.

               Kun én karakter må være mindre end 6. Opfylder hoppen disse krav,

               er den kåret til HT.

       6)     Stambog (TS) – Her optages hopper, der ikke opfylder kravene til HT

             . Hopper med 2 karakterer under 5 afvises.

       7)     Fuldblodsregister – Hopper af xx, ox, sh og AA afstamning af

               tilfredsstillende kvalitet, med en helhedskarakter på minimum 6,

               optages i et specielt fuldblodsregister.

       8)     Genfremstillingsret – Såfremt en hoppe ikke havde de mest optimale

               kåringsforhold, eller var syg eller skadet ved fremstillingen, er

               genfremstilling mulig. Betingelserne for ændring i kåringsbeskrivelsen

               er dog, at den samlede karaktersum forøges med mindst 2 point.

       9)     Hopper, der ønskes genfremstillet til kåring, skal tilmeldes på normal

               vis mod betaling af

               sædvanligt gebyr.

      10)   Præmiehoppe: Præmiehoppestatus kan opnås på følgende kriterier:

              A)   Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 54 point i

                     tværsum samt efterfølgende opnå mindst 7,0 (700) ved TAF´s stationsafprøvning

                     eller endagsafprøvning.

             B)    Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53,5 point i tværsum

                    samt efterfølgende opnå mindst 7,25 (725) ved TAF’s stationsafprøvning eller

                    endagsafprøvning.

             C)    Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå 53 point i tværsum samt efterfølgende

                    opnå mindst 7,5 (750) ved TAF´s stationsafprøvning eller endagsafprøvning.

             D)   Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point i tværsum samt

                   efterfølgende at opnå mindst et af nedenstående rideresultater (lands- eller

                   distriktsstævner):

                   a)  7,0 ved kvalifikation til finale i TAF championat

                   b)  kvalifikation til semifinale i DRF unghestechampionat

                   c)  mindst 60 procent 3 gange i LA1-dressur eller højere klasser

                   d)  mindst 3 placeringer i LA-spring eller højere klasser

                   e)  mindst 3 placeringer i let military eller højere klasser

            E)   Ved ordinær kåring (central kåringsplads) at opnå mindst 53 point i tværsum samt

                   efterfølgende at opnå mindst 7,0 point ved TAF’s stationsafprøvning eller

                   endagsafprøvning, samt derefter at opnå mindst 60% 2 gange i LA1-dressur

                   eller mindst 60% 1 gang i højere klasser (lands- eller distriktsstævner).

6. Afprøvning af ungheste (3 årige og ældre hopper og vallakker)

       1)     Materialprøven for hopper har en varighed af ca. 30 dage på station,

               og resultatet vil blive påført hoppens staldblad.

       2)     Indmønstring: Træningsleder og forbundsrepræsentant gennemgår

               sammen med ejeren hoppen med

               henblik på en registrering af eventuelle skader og andre bemærkninger.

       3)     Forberedelse:  hestene skal møde let tilredet.

       4)     Hestene skal møde med grime, trense og sadelunderlag forsynet med

               forbundslogo.

       5)     Betaling af prøven sker gennem forbundet og skal være sket senest

               på indsyningsdagen.

       6)     Bedømmelsen: Træningsleder giver karakter for karakteregenskaber

               (interiør), løsspringning, gangarter, ridelighed m.v. På prøvedagen vil

               der være et dommerpanel på 2 personer, der giver karakterer for

               løsspringning og gangarter, samt en fremmedrytter, der giver karakter

               for ridelighed.

               Resultatet gøres op i en Totalkarakter og en samlet placering, og der

               vil blive udstedt et materialprøvecertifikat.

       7)     Vægtning af karaktererne ved materialprøven.

               Stationsafprøvning:

                                   Træningsleder Fremmedrytter Dommere    I alt

               Interiør                   15%                                                            15%

               Gangarter             15%                                           15%         30%

               Ridelighed           15%                  15%                    5%         35%

               Løsspringning     10%                                            10%         20%

               I alt                         55%                   15%                 30           100%

       8)     Endagsprøve: hestene løsspringes og vises derefter under sadel,

               først af egen rytter og derefter af en fremmedrytter.

       9)     Bedømmelsen: der vil være et dommerpanel på 2 personer, der giver

               karakterer for løsspringning, gangarter og kapacitet, samt en

               fremmedrytter, der giver karakterer for ridelighed og kapacitet.

               Resultatet gøres op i en totalkarakter og en samlet placering og der

               bliver udstedt et endagsprøvecertifikat.

     10)     Vægtning af karaktererne ved endagsprøven:

               Endagsprøve:

                                               Fremmedrytter Dommere     I alt

               Gangarter                                                 39%       39%

               Ridelighed                   25%                    15%       40%

              Løsspringning                                         21%       21%

               I alt                               25%                      75%     100%

               Prøven betragtes som bestået, hvis hoppen opnår slutkarakteren 6

               eller derover.