Regler i forbindelse med hingstekåring

Herunder findes et overblik over relevante regler og vejledning i forbindelse med hingstekåring

HINGSTEKÅRINGSREGLER

Hingstene fremstilles normalt til kåring som 2½- til 3-årige.

Røntgenkrav: 

Hingstene skal møde med godkendt røntgenstatus og følgende billeder skal optages: 1. Tåled alle 4 lige fra siden (90 gr.) . Hele hoven og hovben skal være synlig på forben, hovled skal være synlig på bagben. 2. Hovseneben “oxspring”. Kodeleddets ledspalte skal være synlig. 3. Haseled. Lige fra siden (90 gr.), skrå forfra (45 gr.) og skrå bagfra (115 gr.) 4. Knæled let skrå bagfra (110 gr.). 

Røntgenbillederne skal godkendes af forbundet, kontakt derfor Sekretær Pia Prom (pia@trakehner.dk) 

7. Hingstekåringsregler

       2)     De måles på stang og pibe.

       3)     De vises i skridt og trav for hånd på henholdsvis fast og blød bund

               og herefter løse på blød bund samt i løsspringning. 4-årige og ældre

               hingste vises derudover under rytter på dommernes kommando.

       4)     Det kræves, udover tilfredsstillende eksteriør og gode bevægelser,

               at hingsten er af anerkendt trakehnerafstamning, og at hingstens

               afstamning (blodlinier) skønnes værdifulde for avlen.

       5)     Hingsten kan opnå bedækningstilladelse eller afvises.

               Opnår hingsten bedækningstilladelse, skal den DNA bestemmes,

               afstamningskontrolleres samt veterinærgodkendes af en anerkendt

               dyrlæge.

       6)     Hvis hingsten ved eksteriør-kåring opnår bedækningstilladelse,

               gælder denne tilladelse i 1 år.Hingsten skal indenfor bedæknings-

               tilladelsens gyldighedsperiode bestå en 30 dages (DEU) / 35 dages

               (DK) kombineret test i dressur og springning på en station, der er

               anerkendt af Trakehner-Avlsforbundet, for at opnå bedæknings-

               tilladelse det følgende år.

       7)     a)     Indenfor bedækningstilladelsens gyldighedsperiode skal

                        hingsten bestå en 70 dages (DEU)

                        eller 35 dages (DK) kombineret materialprøve i dressur og

                        springning på en station, der er anerkendt af Trakehner-

                        Avlsforbundet.

                b)     Går hingsten ikke en materialprøve, kan den også kvalificere

                       sig til en godkendelse gennem  resultater i sport.

       8)     Består hingsten materialprøven, er hingsten endeligt kåret. I modsat

               fald bortfalder bedækningstilladelsen.

       9)     Hingste avlet igennem og kåret hos et Trakehner Forbund tilsluttet

               det internationale samarbejde, kan anerkendes af TAF’s bestyrelse

              efter indstilling fra avlsledelsen.

     10)     Hingste af Trakehnerafstamning, der er avlet i andre avlsforbund,

               kan anerkendes til brug på TAF-hopper. Anerkendelsen afgøres af

               bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen.

     11)     Fuldblodshingste af xx, ox, sh, AA afstamning kan anerkendes til

               brug på TAF-hopper på lige fod med Trakehnerhingste. For disse

               hingste kræves, at de er kåret i andet Forbund og at de har bevist

               løbspræstationer eller ridemæssig præstation eller har en bestået

               materialprøve. En sådan  anerkendelse kan dog begrænses således

               at hingsten kun må bedække TAF-hopper efter avlsledelsens

               godkendelse.

     12)    Trakehner Avlsforbundet kan til enhver tid afkåre en hingst, hvis den

               ikke indfrier avlsforventningerne. En sådan afkåring afgøres af

               bestyrelsen efter indstilling fra avlsledelsen.

Løsspringning:
1. spring Cavaletti ca. 40 cm. høj, distance til 2. spring ca. 7 m målt fra midt til midt (centrum af den lodrette støtte til centrum af den lodrette støtte). 2. spring, lodret spring ca. 60 cm. højt, distance til 3. spring 7,20 m. 3. spring lodret, ca. 70 cm. højt. Springene kan senere blive lavet højere og bredere (oxer) max. højde 130 cm., alt efter hestens anlæg og efter anvisning fra ledelsen af prøven. Hingsten møder med aftagelig tøjle. Hingsten trækkes hen til 1. spring og fanges ind efter sidste spring, hvorefter hingsten igen trækkes hen til 1. spring.

Veterinær godkendelse:
Hingsten skal gennemgå en klinisk undersøgelse, hvorved der dokumenteres tilstedeværelse af normale kønsorganer. Endvidere skal hingsten gennemgå en sundhedsundersøgelse, hvor øjne, hjerte og lunger dokumenteres anmærkningsfri. Den kliniske undersøgelse må max. være 1 måned gammel ved kåringen.

Skoning/beslag: 

Vaccinationer:
Hingsten skal være regelret vaccineret jvf. DRF’s regler.

DNA / Afstamningskontrol:
Der skal udføres afstamningskontrol (DNA) på hingsten, og hingstens mor.

Tilmelding kan foretages ved kontakt til sekretariatet, eller ved udfyldning og indsendelse af tilmeldingsblanketten, som kan downloades ved at trykke her