Elta

Årets bedste 3 års hoppe 2004

Elta (Kaiser Wilhelm – E.H. Schwadroneur)
Avler: Erik Jørgensen, 4681 Herfølge

Elta fik karakterene: 8 8,5 7,5 / 7 8,5 9/ 8,5 = 57