Forbund

Trakehner Avlsforbundet i Danmark 

Trakehner Avlsforbundet i Danmark er det forbund, der i samarbejde med det tyske moderforbund registrerer renstammede trakehnerheste i Danmark. Forbundet er ansvarlig for at gennemføre bedømmelse af samtlige føl og avlsdyr efter de retningslinier, der er givet i moderforbundet og i det danske forbunds vedtægter. Desuden gennemfører vi afprøvning af hopper, afvikler championater for rideheste og meget mere. 

Forbundet står til rådighed med hjælp fra sekretariatet ved registrering af dyr, rådgivning vedrørende avl fra avlsledelsen og kontakt med andre avlere via aktivitetsudvalgene for de forskellige landsdele. 

På forbundets undermenuer kan man læse mere om, hvor du kan træffe hvem, hvilke regler vores avl er underlagt m.m.