Hertha HTE 7610

Født 23.02.1973 efter Bergsturm og Herba v/Wiedenczyk
Avler: Niels E. Larsen i Holstebro.
Ejer: Jette Ammitzbøll, Stenlille.
Kåret 1976.
Mål: 163 cm / 20 cm.
Karakterer: 2-2-3/2-2.
Død 1995.


Opnår Elitestatus på baggrund af afkoms resultater:

Afkom: 

1977 Henkel TAF 7710 hingst v/Donauwind.

1978 Hellas HT 0056 v/Donauwind
8-8-8/6-7-7/8. Mor til Hertug.

1980 Herrscher hingst v/Schwarm
7-8-8-9-7.

1981 DV v/Raubritter.
1982 DV v/Raubritter.
1983 DV v/Schwarm.

1984 Herbananna HT 9536 v/Herbststurm
8-7-6/8-8-7/8.

1985 Henna HTE 9429 v/Arsenal
7-7-7-7-7.

1986 DV v/Kawango.
1988 DV v/Ibikus.

1989 Heroine HT 9414 v/Ibikus
8-7-5-7-7.

1990 Hekla II HTE 9403 v/Arthus
7-7-6—7.

1991 Herdis HT 9636 v/Arthus
7-6-6/6-7-6/7.

1993 DV v/Traumdeuter.

1994 Herbina De L HTPR 9716 v/Traumdeuter
8-7-7/7-8-9/8. Mpr. 8,23.

1995 DV v/Dolomit.