Ibi “G”

Årets bedste 3 års hoppe 2009

Ibi “G” (Godot – Silvermoon)
Avler : Trine Cecilie Gitz 4532 Gislinge

Ibi “G” fik karakterene: 8 8,5 7 / 8,5 9 8/ 8,5 = 57,5