Opera

Årets bedste 3 års hoppe 2013

Opera (E.H. Sixtus – E.H. Müchhausen)
Avler: Kim Martin Bang 8560 Kolind

Opera fik karakterene: 8 8,5 6,5 / 7,5 8 7,5 / 8 = 54