Nyheder

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Generalforsamling 2024. 

I henhold til Trakehner-Avlsforbundets love og vedtægter par. 11, stk. 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling som følger:

TID:  Lørdag den 10. februar, kl. 15.00.

STED: Møllebakkens Ridecenter, Præstemarksvej 4, 4241 Vemmelev.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Godkendelse af årsberetning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Vedtægtsændringer.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Helle Christensen.

Suppleanter: Der skal vælges 2 suppleanter.

På valg er: Rosita Larsen og Katrine Jørgensen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  2. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før

generalforsamlingen.

  1. Eventuelt.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Efter generalforsamlingen, er der mulighed for at købe middag, prisen kendes pt. ikke, men kan oplyses ved tilmelding, som er senest den 5. februar til sekretariatet. Der kræves ikke tilmelding til generalforsamlingen.

Sædvanen tro vil vi uddele pokaler til årets Præmiehopper og til årets 3 bedste føl af hvert køn, som deltog ved eliteskuet.

P.b.v.

Helle Jørgensen.